Гэрээний загвар татах
1 Гэрээ - 5,000₮

Гэрээ татаж авах

Ажлын бус цагаар татах тохиолдолд дараа өдрийн ажлын цагаар файл илгээхийг анхаарна уу.
Да-Ба: 09:00 - 18:00
Бямба: 10:00 - 15:00

Г/Д-1. ✍Агентийн гэрээний загвар
Г/Д-2. ✍Автомашин түрээслэх гэрээний загвар
Г/Д-3. ✍Агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах гэрээ
Г/Д-4. ✍Ашигт малтмал хайгуулын лиценз шилжүүлэх гэрээ
Г/Д-5. ✍Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар
Г/Д-6. ✍Ажлын байр түрээслэх гэрээ
Г/Д-7. ✍Ачаа тээвэрлэлтийн гэрээний загвар
Г/Д-8. ✍Байр дамжуулан түрээслэх гэрээ
Г/Д-9. ✍Бараа арилжих тухай гэрээ
Г/Д-10. ✍Бараа бөөнөөр худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-11. ✍Барааг зуучлалын байгууллагаар дамжуулан бэлтгэн нийлүүлэх гэрээ
Г/Д-12. ✍Барилгад засвар хийх гэрээ
Г/Д-13. ✍Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ
Г/Д-14. ✍Барьцаат зээлийн гэрээний загвар
Г/Д-15. ✍Бизнесийн мэдээллийн нууц хадгалах гэрээ
Г/Д-16. ✍Бүтээгдэхүүнийг удаан хугацаанд аж ахуйн харилцааны дагуу бэлтгэн нийлүүлэх тухай гэрээ
Г/Д-17. ✍Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээний загвар
Г/Д-18. ✍Бэлтгэн нийлүүлэх материал, түүхий эдийг дахин боловсруулах тухай гэрээ
Г/Д-19. ✍Бэлэглэлийн гэрээний загвар
Г/Д-20. ✍Валют худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-21. ✍Гадаад худалдааны тээвэр-экспедиторын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ

Г/Д-22. ✍Гадаадаас хүнсний бараа худалдан авах гэрээ
Г/Д-23. ✍Даатгалын гэрээний загвар
Г/Д-24. ✍Дистрибьютерын гэрээний загвар
Г/Д-25. ✍Зээлийн гэрээний загвар
Г/Д-26. ✍Компанийн эрх шилжүүлэх тухай гэрээ
Г/Д-27. ✍Санхүүгийн түрээсийн гэрээ
Г/Д-28. ✍Тоног төхөөрөмж түрээслэх тухай гэрээ
Г/Д-29. ✍Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний загвар
Г/Д-30. ✍Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-31. ✍Үнэт цаас, хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-32. ✍Франчайзингийн гэрээний загвар
Г/Д-33. ✍Хамтарсан компань байгуулах тухай гэрээ
Г/Д-34. ✍Хамтран ажиллах гэрээний загвар
Г/Д-35. ✍Хөдөлмөрийн гэрээ загвар татах
Г/Д-36. ✍Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ
Г/Д-37. ✍Хөрөнгө оруулалтын гэрээ
Г/Д-38. ✍Худалдах худалдан авах гэрээ (англи)
Г/Д-39. ✍Худалдах, худалдан авах гэрээ
Г/Д-40. ✍Эвлэрлийн гэрээний загвар
Г/Д-41. ✍Гэрээт нягтлан бодогчийн гэрээ

Гэрээ боловсруулах үйлчилгээ

Мэргэшсэн хуульчид танай нөхцөл байдал, хүсэл зоригт тохируулан мэргэжлийн өндөр түвшинд зөвхөн танд зориулж боловсруулж үйлчилнэ.

Гэрээ боловсруулах хүсэлт илгээх